Faglitteratur for barn

Å skrive faglitteratur for barn, er en stor utfordring. Ikke bare skal opplysninger være faglig korrekte, men de skal også beskrives enkelt. Når man forenkler språket, mister man ofte nyanser som kan være faglig viktig. Det gjelder derfor å finne en balanse som yter det faglige rettferdighet samtidig som innholdet skal fenge og være lettfattelig.

Noe av det viktigste for meg er å skape nysgjerrighet og engasjement for naturfaglige tema. Har interessen først blitt vekket, så vil leseren stadig kunne tilegne seg nye fakta og mer presise fakta.

Når manus har kommet så langt at det kan sendes til konsulenter, veier tilbakemeldingen fra barna selv, tungt. De er mine aller beste veiledere.